ข่าวด่วน 
รับสอนอเมริกัน อิงลิช  -  รับสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติและลูกครึ่ง   -  เชี่ยวชาญการว่าความให้ชาวต่างชาติ  -  รับสอนเทนนิส
           *สุดยอดเส้นทางลัด ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษา,อาชีพ-การงาน, ธุรกิจ-การค้า,เพื่อสาระและบันเทิง
             
- ท่านจะหัวเราะ จนเหงือกและฟันหลุดกระเด็น!!
             - เพิ่มพูนความรู้ เอิ๊กอ๊ากตัวงอ ชะลอความแก่
(คลิกที่นี่)
<The Funtastic Way to Learn English>
 อัพเดททุกวัน มันส์ทะลุโลก
    เว็บสอนภาษา ที่ให้มากกว่าการสอนภาษา  .............    
 

     Riddles (อะไรเอ่ย?)  

       1. Why does a golfer always bring two pairs of pants ?

: In case he got a hole in one.

2. Who earns a living by driving his customer away ?

: A taxi driver

3. Why does Count Dracula take cough medicine ?

: To stop his coffin.

4. What never ask question but get pressed for the answer ?

: The doorbell.

5.Why did the moron throw the butter out of the window?

  He wanted to see a butterfly.

6.  Q : What is the thinnest book in the world ?

      A : What men know about women ?

7. Q : What is the difference between a man and E.T.?
   
    A : At least E.T. phoned home.

8. Q : How are men like public toilet ?

    A : They 're either Taken, Full of shit or Out of order.9. Which one?

You are in a house. There are 3 light switches. Inside of a closed room (that you CAN NOT see) there is a light bulb that is turned on by one of the switches. If you can only go inside the room one time how can you tell which switch turns on the light?

 Show me the answer

10.

     A rich man has two sons. When he dies, the sons read his will. The will says the sons must race their horses to a distant city and the LAST one's horse to get there gets the fortune. So the sons start racing as slow as possible to get the fortune. At nightfall they stop at an inn. They tell their problem to the innkeeper and in the morning the sons are racing as fast as they can to the city. What did the innkeeper tell them to do?

   Show me the answer

11. Do you know what it is?

  What's greater than God, more evil than the Devil, poor people have it, rich people don't need it, and if you eat too much of it you will die. What is it?

   Show me the answer

12.
Q. Why did the boy tiptoe past the medicine cabinet?

   Show me the answer

13.
      Q: What time is it when 3 bears are chasing you?
      A: 3 after 1


14.
Q: Which type of dinosaur could jump higher than a house ?
A: Any kind! A house can't jump!


15
Q: What do you get when a dinosaur sneezes?
A: Out of the way


16.
Q: Why did the blonde get so excited after she finished her jigsaw puzzle in only 6 months?

   Show me the answer

17. Q: How many letters are there in the alphabet?

  Show me the answer

18. What's the only thing worse than finding a worm in your apple?

  Show me the answer

19. Why can't a blonde dial 911?

  Show me the answer

20. Why didn't the skeleton go to the party?

  Show me the answer

21. Why does Dracula have no friends?

  Show me the answer

22. What has six legs and flies?

  Show me the answerFudfidforfun
Double Your Fun-Triple Your Knowledge
 อัพเดททุกวัน มันส์ทะลุโลก


 <Previous>|< Home >|<Next>
 


Copyright (C)
2003 By www.fudfidforfun.com All rights reserved.