บริเวณพระตำหนักเสด็จเตี่ย จะมีของอร่อยให้ซื้อหารับประทาน นั่นก็คือขนมจากมะพร้าวอ่อนและยำปลาหมึกย่าง(ที่สดและอร่อยมาก) ในส่วนของขนมจากนั้น ในปัจจุบัน(2554) เริ่มจะหารับประทานได้ยาก(ในที่อื่นๆ) สาเหตุก็เพราะมะพร้าวมีราคาแพงขึ้นมาก จากเดิมที่ลูกละ 5 บาท ปัจจุบัน จะราคาลูกละ 14 บาท เนืี่องจากชาวสวนจะหันไปปลูกพืชอื่นๆแทนมะพร้าวเช่น ปาล์ม,ยางพารา,ฯลฯ. ในส่วนของใบจากที่ใช้ห่อขนม ก็เริ่มจะหาได้ยากขึ้นเช่นเดียวกัน

***คลิกที่ภาพ1เพื่อดูภาพขยาย

 
 

                                        
                                                         <Home> | Previous